Ribarske kuće Magda - tjedan odmora vrijedan 16.10.-25.10.2020. -50%