Načini plaćanja akontacije

1. Uplata bankovnom doznakom na devizni račun agencije (plaćanje izvan republike Hrvatske):

Uplatitelj: Ime i prezime osobe koja je rezervirala sa adresom stanovanja

Iznos: Iznos akontacije koju treba platiti po dobivenom predračunu

Svrha uplate: Rezervacija određenog smještajnog objekta, broda, izleta…

Primatelj: MAGDALENA TOURS d.o.o., Turistička agencija Kornatica, Put Slanice 7, 22243 Murter

Iban-code: HR1323600001102478177

Swift-code: ZABAHR2X

Ime banke: Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb

 

2. Uplata na žiro račun agencije (plaćanje unutar republike Hrvatske):

Uplatitelj: Ime i prezime osobe koja je rezervirala sa adresom stanovanja

Iznos: Iznos akontacije koju treba platiti po dobivenom predračunu

Svrha uplate: Rezervacija određenog smještajnog objekta, broda, izleta…

Primatelj: MAGDALENA TOURS d.o.o., Turistička agencija Kornatica, Put Slanice 7, 22243 Murter

Broj računa: HR1323600001102478177

Ime banke: Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb

 

3. Plaćanje poštanskom doznakom:

Uplatitelj: Ime i prezime osobe koja je rezervirala sa adresom stanovanja

Iznos: Iznos akontacije koju treba platiti po dobivenom predračunu

Svrha uplate: Rezervacija određenog smještajnog objekta, broda, izleta…

Primatelj: MAGDALENA TOURS d.o.o., Put Slanice 7, 22243 Murter